A- A A+
Ақмола облысының дін істері басқармасы Ақмола облысының дін істері басқармасы
Қазақстан Республикасының аумағында сот органдарының шешімі бойынша тыйым салынған ұйымдар тізімі

Қазақстан Республикасының барлық аумағында сот органдарының шешімі бойынша тыйым салынған экстремистік, террористік және оккульттық-мистикалық ұйымдар тізімі

1. ҚР Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 15 қазандағы шешімінің негізінде:

2. «Аль-Каида»;

3. «Шығыс Түркістан ислам қозғалысы»;

4. «Өзбекстан ислам қозғалысы»;

5. «Курд Халық конгресі»;

6. Жоғарғы Соттың 2005 жылғы 15 наурыздағы шешіміне сәйкес:

7. «Асбат аль-Ансар»;

8. «Мұсылман бауырлар»;

9. «Талибан қозғалысы»;

10. «Боз гурд»;

11. «Орталық Азияның моджахедтер жамағаты»;

12. «Лашкар-е Тайба»;«Әлеуметтік реформалар қоғамы»;

III. Астана қ. сотының 2005 жылғы 28 наурыздағы шешімімен:

1. «Хизб-ут тахрир-аль-ислами» ұйымы;

2. IV. Астана қ. сотының 2006 жылғы 17 қарашадағы шешімімен:

3. «АУМ Синрекё»;

4. «Шығыс Түркістанды босату ұйымы»;

5. V. Астана қ. сотының 2008 жылғы 5 наурыздағы шешімімен:

6. «Түркістан ислам партиясы»;

7. VI. Алматы қ. мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2008 жылғы 22 желтоқсандағы және Астана қ. мамандандырылған экономикалық сотының 2009 жылғы 12 қаңтардағы шешімдерімен:

8. «Алля-Аят»;

VII. Алматы қ. мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2009 жылғы 5 ақпандағы шешімімен:

«Ата жол» (Ақ жол);

VIII. Атырау қ. сотының 2011 жылғы 25 қарашадағы шешімімен:

«Джунд-аль-Халифат»;

IХ. Шығыс Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2012 жылғы 7 маусымдағы шешімімен:

«Сенім. Білім. Өмір» ДҚБ;

Х. Астана қ. Сарыарқа аудандық сотының 2013 жылғы 26 ақпандағы шешімімен:

«Таблиғи жамағат»;

ХI. Астана қ. Сарыарқа аудандық сотының 2014 жылғы 18 тамыздағы шешімімен:

«Ат-такфир уаль-хиджра»;

ХII. Астана қ. Есіл аудандық сотының 2015 жылғы 15 қазандағы шешімімен:

«Ислам мемлекеті» (ДАИШ, ИГИЛ);«Фронт ан-Нусра».

СПИСОК религиозной литературы и информационных материалов, признанных экстремистскими и запрещенных к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан

(на 20.12.2014 года)

Перечень террористических международных организаций 

1) «Аль-Каеда» (решение ВС РК от 15.10.2004г.);

2) «Исламская партия Восточного Туркестана»;

3) «Курдский народный конгресс»;

4) «Исламское движение Узбекистана»;

5) «Асбат-аль-Ансар» (решение ВС РК от 15.03.2005г.);

6) «Братья мусульмане»;

7) движение «Талибан»;

8) «Боз Гурд»;

9) «Жамаат моджахедов Центральной Азии»;

10) «Лашкар-и-Тайба»;

11) «Общество социальных реформ»;

12) «Организация освобождения Восточного Туркестана» (решение суда г. Астаны от 17.11.2006г.);

13) «АУМ Синрике»;

14) «Исламская партия Туркестана» (решение суда г.Астаны от 05.03.2008г.);

15) «Джунд-аль-Халифат (Солдаты халифата) – решение Атырауского городского суда от 25.11.2011г.

Перечень

экстремистских организаций 

1) «Хизбут-Тахрир-аль-Ислами» (решение суда г. Астаны от 28.03.2005г.).

2) Республиканское общественное объедине­ние «Сенім. Білім. Өмір» (решение Специализирован­ного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области от 07.06.2012г.).

3) «Таблиги-Джамагат» (решение Сарыаркинского суда г.Астаны от 26.02.2013 г.);

4) незарегистрированное общественное объединение «Общественное движение «Халық майданы» - «Народный фронт» (решение суда №2 Алмалинского района г.Алматы от 07.12.2012г.).

5) незарегистрированное общественное объединение «Народная партия Алга» (решение суда №2 Алмалинского района г.Алматы от 21.12.2012г.);

6) международная организация «Ат-такфир уаль-хиджра» (решение Сарыаркинского районного суда г.Астаны от 18.08.2014г.). 

СПИСОК религиозной литературы и информационных материалов, признанных экстремистскими и запрещенных к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан

(на 20.12.2014 года) 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Астаны от 02.12.2009 г. 

1) Книга «Ұлылық жолы», Юсуф Ас-Саботин;

2) Листовка «Хизбут Тахрирдің Ислами Үмметке, соның ішінде, ондағы күш иелеріне жолдаған ҮНДЕУІ»;

3) Книга «Ислами түлға», Тақаюддин Набахони;

4) Книга «Ислам жүйесі» , Тақаюддин Набахони;

5) Книга «Ислами нафсия негіздері»;

6) Книга «Исламская личность», Такийюдин Набахани;

7) Книга «Политическая концепция Хизбут Тахрир», Такийюдин Набахани;

8) Книга «Система ислама», Такийюдин Набахани;

9) Книга «Как был разрушен Халифат», Абдул-Кадим;

10) Журнал «Ал-ваъй»;

11) Брошюра, периодическое издание «Үнпарақтар»;

12) Брошюра «Политические проблемы оккупации мусульманских стран»;

13) Брошюра «Опасные понятия для уничтожения Ислама и концентрации Западной культуры»;

14) Брошюра «Информация для братьев»;

15) Брошюра «Ислам мемлекеті» под авторством Тақийюддин Набахони;

16) Брошюра «Тапқырлық» под авторством Тақийюддин Набахони;

17) Брошюра «Саяси пікірлер»;

18) Брошюра «Халифалық мемлекетіндегі білім бағдарламасының негіздері»;

19) Брошюра «Дүниетанымдар қақтығысының тұрақтылығы»;

20) Брошюра «Хизби ұйымдасу» под авторством Тақийюддин Набахони;

21) Брошюра «Хизбут Тахрир»;

22) Брошюра «Хизбут Тахрирдің саяси түсініктері»;

23) Брошюра «Қатерлі түсініктер»;

24) Брошюра «Жігіттер үшін мәліметтер»;

25) Брошюра «Хизбут Тахрир жігіттерінің Данияда өткізген екінші жылдық форумдары»;

26) Брошюра «Халифалар»;

27) Брошюра «Шәһри халқа «Жақсы салихалы әйел»;

28) Брошюра «Қоғамға кіру»;

29) Брошюра, начинающаяся словами «XIII хижри (XIX милади) ғасырдан бастап...»;

30) Брошюра «Демократия күпір системасы оны қабылдау, тарату және оған шақыру харам», Абдул-Қадим Заллума;

31) Брошюра «Иман жолы»;

32) Брошюра «Хизбут Тахрирдің түсініктері»;

33) Брошюра «Ислам пікірі жетекшілігі»;

34) Брошюра «Воззвание Хизбут Тахрир к Исламской Умме, в частности к обладателям силы»;

35) Брошюра «Политические воззрения», Такийюддин Набахани;

36) Брошюра «Концепция Хизбут Тахрир», Такийюддин Набахани;

37) Брошюра «Основы программы обучения в Исламском государстве»;

38) Брошюра «Изменение», Махмуд Абдуль Карим Хасан;

39) Брошюра «Путь», Ахамад Атыйята;

40) Брошюра «Смерть»;

41) Брошюра «Демократия система неверия», Абдул Кадим Заллум;

42) Брошюра «Вхождение в общество»;

43) Брошюра «Партийное сплочение», Такийюддин Набахани;

44) Брошюра «Программа Хизбут Тахрир»;

45) Брошюра «Подчинение Амиру»;

46) Брошюра «Листовки»;

47) Листовка «Ақиқи ахуалымыз қандай?»;

48) Листовка «Американың Ресей және Тәуелсіз мемлекеттер достастығына (ТМД) байланысты ұстанған саясаты»;

49) Листовка «Палестинаны қолдан беру бастамасына «атсалысу» саммиті»;

50) Листовка «Дүниетанымдар кездесуі кәпір Батыстың қатерлі айласынан өзге нәрсе емес»;

51) Листовка «Баспасөз мәліметі Сирия вилаятындағы Хизбут Тахрир мүшелерінің тұтқындалуына қарамастан, Халифалықты құру мақсатымыздан мүлдем бас тартпаймыз»;

52) Листовка «Дәрменсіз жағдайға түсіп қалған Өзбекстан режимі Британияны Хизбут-Тахрирге тыйым салуға үндеуде»;

53) Листовка «Барлық мекендердегі құрметті бауырлар;

54) Листовка «Үкім сұрап Ислами шариғаттың нұр және әділетіне бет бұрыңдар, сондай-ақ, «халықаралық тексеру комиссиясы» жөніндегі жанжалдың отын өшіріңдер»;

55) Листовка «Хизбут Тахрирдің Ливан вилаяты бөлімінен министрлер кеңесінің төрағасы Мұхаммед Нажиб Майқотиге АШЫҚ ХАТ»;

56) Листовка «Жігіттер үшін мәліметтер Кашмирдегі жаңалықтар»;

57) Листовка «Британия үкіметі шариғат пен Халифалық мемлекетіне шабуыл жасаумен шынайы ниетін әшкереледі»;

58) Листовка «Түркиядағы мүмін әйелдер, Аллаһ жолында айыптаушының айыбынан қорықпай, шындықты айтуда»;

59) Листовка «Ей, мұсылмандар, әсіресе ислами әрекеттер! Америка құрама штаттарының тұзағына түсіп қалудан сақ болыңдар»;

60) Листовка «Жігіттер үшін саяси мәліметтер Түркия әділет министрлігіне қарсы шабуылдауға ұмтылу»;

61) Листовка «Расулуллоһқа қарсы жасалған дөрекіліктің қасіреті мұсылмандарға: Исламды және мұсылмандарды қорғайтын Халифалықты құрыңдар деп жар салуда»;

62) Листовка «Алжир режимінің дұшпандармен байланыстарын қалыпқа келтіру үшін жүгіруі ХАЛИФАЛЫҚ мемлекетінің құрылуына кедергі бола алмайды»;

63) Листовка «Ислам қаһармандарының бірі»;

64) Листовка «Үкіметті құру қайтадан бастау деген сөз»;

65) Листовка «Үкімет атынан сөз сөйлеуші әділет министрі Жамил Чечакқа»;

66) Листовка «Баспасөз мәліметі. Палестина мәселесінің жалғыз шешімі - заңсыз (Израиль) мемлекетін талқандау»;

67) Листовка «Баспасөз мәліметі. Шаронмен көрісу - мұсылмандардың артына пышақ сұғу»;

68) Листовка «Баспасөз мәліметі. Шығыс Амбалат үстіндегі Индонезия мен Малазия ортасындағы жанжал»;

69) Листовка «Сұрақтарға жауаптар»;

70) Листовка «Франкофонияның не екендігін білесіздер ме!?»;

71) Листовка «Экономикалық дамуды көре алмау»;

72) Листовка «Сүраққа жауап»;

73) Листовка «Италиялық басқыншы күштердің бір батальоны жетіп келгендігі жөніндегі баспасөз мәліметі»;

74) Листовка ««Ал-Хаят» газеті, құрметті публицист журналист Мумин Ғоли»;

75) Листовка «Бадрон үкіметінің министрлік баяндамасы атқару үшін емес, сенімге кіру үшін дайындалған»;

76) Листовка «Ливан мен Сирия ортасындағы «жасанды шекаралардың» шиеленісуі»;

77) Листовка «Хизбут Тахрирдің Түркия вилаятындағы бөлімінен құрметті ұстаз Фатхуллаһ Ғулан мырзаға АШЬІҚ ХАТ»;

78) Листовка «Ей, қайыршылар, сол үшін мазасызданып жатырсыңдар ма?!»;

79) Листовка «Баспасөз мәліметі. Кашмир жайындағы Мушарраф пен Американың жоспарларына қарсы тағы да бұқаралық шерулер»;

80) Листовка ««Хизбут Тахрир» аты әскери - материалдық іс-әрекеттерге неге мұнша қиқарлықпен араластырылуда?!»;

81) Листовка «29 қазан республика күні» мейрам емес»;

82) Листовка «Кәпірлердің бағдарламалары Исламды жеңіліске ұшырату үшін жасалып жатқан әрекеттерден басқа нәрсе емес»;

83) Листовка «Хизбут Тахрирдің Түркиядағы ресми өкілінің басқармасы. Жақында Аллаһтың қалауымен - құрылатын Халифалық орамалға шүйліккен қол мен тілдердің жауыздығына шек қояды»;

84) Листовка «Ей, Ислами жамағаттар! Және барлығың Аллаһтың арқанына (Құранға) байланыңдар және бөлінбеңдер»;

85) Листовка «Баспасөз мәліметі»;

86) Листовка «Түркияның Еуропа одағына мүше болуы үшін өткізілетін келіссөздер алдаудан басқа нәрсе емес»;

87) Листовка «Түркия Жоғарғы ұлттық кеңесінің төрағасы Бюлент Аринчке»;

88) Листовка «Ей, залымдар, мазаларың қашсын! Ей, мұсылмандар қуаныңдар! Аллаһтың рұқсатымен дарбазаның ашылуына немесе алып тасталуына аз қалды»;

89) Листовка «Баспасөз мәліметі. Абией... алдағы пітнә»;

90) Листовка «Баспасөз мәліметі. Осло және жалған уәделер»;

91) Листовка «Баспасөз мәліметі. Өтпелі кезең конституциясын ұлттық мәжіліс арқылы өткізуге тырысу Аллаһқа, Оның Елшісіне және мүміндерге жасалған қиянат»;

92) Листовка «Баспасөз мәліметі. Қауіпсіздік және жауапсыздық»;

93) Листовка «Баспасөз мәліметі. Оппозиция ма немесе есеп-қисап алу ма?!»;

94) Листовка «Баспасөз мәліметі. Аллаһтың жолынан тосуда»;

95) Листовка «Баспасөз мәліметі. Оппозиция зайырлы конституция арқылы Батысқа жақындатуда»;

96) Листовка «Ғұламалар мен мешіт имамдарына үндеу: Өлкелерді уақытша конституциямен зайырлы болып кетуінен алдын сақтап қалыңдар»;

97) Листовка «Баспасөз мәліметі. Хизбут Тахрир Пәкістан-(Израиль) байланыстарының мейлінше күшейіп бара жатқанына қарсы шеру және жүріс өткізді»;

98) Листовка «Баспасөз мәлімдемесі. «Newsweek» журналын барлық нэрсеге жауапкер етумен Америка өзінің Исламға дұшпан екендігін жасыра алмайды»;

99) Листовка «Баспасөз мәлімдемесі. Мушаррафтың Кашмир мәселесіне «жаңа қалыппен араласуы» оның бүл мәселеде толық шегінгендігін теріске шығаруға болмайтының растайды»;

100) Листовка «Баспасөз мәлімдемесі. Интеллектуалды авторлық құқықтар арқылы Батыс Пәкістанды ғылыми және өнеркәсіптік дамудан тоқтатып қалмақшы»;

101) Листовка «Хизбут Тахрир Кашмирді бөліп тастау бойынша империалистік «жол картасына» қарсы наразылық шеруін ұйымдастыруда»;

102) Листовка «Баспасөз мәліметі. Хизбут Тахрир Ислами Үмметтің Пәкістан солтүстігінде орын алған зілзала құрбандарына көмек көрсету әрекеттеріне толық қатысуға шақырды»;

103) Листовка «Баспасөз мәлімдемесі. Мушарраф Кашмирдің «өзін-өзі басқаруы» жөнінде жасаған баяндамасы Кашмирді тізе бүктіретінін жариялауы»;

104) Листовка «Жақында қабылданған мемлекет бюджеті Пәкістанның Батысқа экономикалық тәуелділігін одан сайын арттырады»;

105) Листовка «Пәкістанның сатқын басшылары мұсылмандарды союға, мешіттерін ойрандауға шақырған мына Адваниге алғыс айтуға асығуда»;

106) Листовка «Американың Гуантанамо абақтысында Құранды аяқ асты етіп жатқанына қарсы БАСПАСӨЗ МӘЛІМЕТІ»;

107) Листовка «Баспасөз мәліметі. Йеменде пікір үшін нақақ қамау әрекеттері пікірге қарсы озбыр тыйымды күшейтуде»;

108) Листовка «Баспасөз мәлімдемесі. Бангладеш ұлттық партиясының үкіметі бұрынғы Авоми лигасының үкіметі тәрізді Бангладеш халқының қауіпсіздігін мүлдем қамтамасыз ете алмады»;

109) Листовка «Баспасөз мәліметі. Хизбут Тахрир Құранның Гуантанамодағы америкалық сарбаздардың қолында қорлануына қарсы шығып, үлкен шеру өткізді»;

110) Листовка «Экономикалық клуб жиналысы жалған уәделер және күмәнді кездесулер»;

111) Листовка «Қырғызстаннан таралған ізгілік сәулесі»;

112) Листовка «Өмір істерінде Ислам жолын ұстану мұсылмандарға парыз»;

113) Листовка «Жігіттер үшін мәлімет»;

114) Листовка «Көрмейді ме, олар жыл сайын бір-екі рет бәлеге-пітнәға (алдап-арбауға) жолығуда. Содан кейін де, тәубе де қылмайды, үгіт-насихат та алмайды»;

115) Листовка «Сауалдарға жауап»;

116) Листовка «Құрметті бауырымыз, «Жол» газетінің бас редакторы»;

117) Листовка «Су көздерін жекешелендіру заңын жоюлары жайында Баспасөз мәліметі»;

118) Листовка «Алжир режимінің дұшпандарымен байланыстарын қалыпқа келтіру үшін жүгіруі ХАЛИФАЛЫҚ мемлекетінің құрылуына кедергі бола алмайды»;

119) Листовка «Рамазан айын қалай күтіп алдыңыз және онымен қалай қоштасып жатырсыз?»;

120) Листовка «Паттани қасіреті де Палестина қасіретіне ұқсайды»;

121) Листовка «Ақиқат (яғни, Ислам) келді де, жалған (яғни, күпірлік) жойылды. Өйткені, жалған-күпірлік жойылушы нәрсе! Құрметті, Қазақстан және Орта Азия мұсылмандары!»;

122) Листовка «Иорданиядағы Хизбут Тахрир тарапынан Амманда өткізілген бірінші халықаралық ислами форумға қатысқан ғалымдар мен ойшылдарға АШЫҚ ХАТ»;

123) Листовка «Самаррадағы оқиға Американың ісі. Одан мақсат - мұсылмандардың ортасына іріткі салу»;

124) Листовка «Америка мен Еуропа Шам өлкелері үстінде күресуде. Ей, мұсылмандар, олардан сақ болыңдар!»;

125) Листовка «Хизбут Тахрирдан Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа АШЫҚ ХАТ»;

126) Листовка «Баас партиясының съезі - Сирия президентінің жаңа әкімшілігін құру және Америка әкімшілігінің талаптарымен үйлесуді тездету үшін орта қалыптастыру съезі»;

127) Листовка «Еш нәрсені қалдырмастан жоятын пітнәдан сақтаныңдар»;

128) Листовка «Мұсылмандар тек Ислами халифалық құрылуы арқылы қайта үстемдіктеріне қайтуларын түсінуіне сексен үш жыл жетпеді ме?»;

129) Листовка «Америка Иракта бұзық ойын арқылы пітнаны өршітуде. Ей, мұсылмандар, бұл пітнадан САҚ БОЛЫҢЫЗДАР»;

130) Листовка «Кім көркем заң шығарушы - Жаратушы Аллаһ па, әлде жаратылған адам ба?»;

131) Листовка «Рамазан сұхбаты»;

132) Листовка «Үкім сұрап Ислами шариғаттың нұр және әділетіне бет бұрыңдар, сондай-ақ, «халықаралық тексеру комиссиясы» жөніндегі жанжалдың отын өшіріңдер»;

133) Листовка «Хизбут Тахрир - Марокко: Ислам Үмметіне Рамазан айты мүбәрәк» болсын! Ол Үмметті пайғамбарлық жолы негізіндегі тура Жолдағы Халифалық мемлекетінің құрылуына алып келсін»;

134) Листовка «Баспасөз мәліметі. Исламнан мыңдаған жылдар бұрын пайда болған демократиялық жүйені бүгінгі күнде атқаруға болады екен, олай болса неліктен Аллаһ Тағала түсірген Ислам атқарылмай жатыр?»;

135) Листовка «Баспасөз мәліметі. Пікіри еркіндік атты жалған»;

136) Листовка «Халықаралық тексеру комиссиясын жіберу қарары жайындағы мәлімет»;

137) Листовка «Ей, Палестина мұсылмандары!»;

138) Листовка «Пришла истина, и исчезла ложь; поистине, ложь исчезающа! Ува-жаемые мусульмане Казахстана и Средней Азии!»;

139) Листовка «Касательно трагедии в Андижане»;

140) Листовка «Ливан қаны Америка-Франция күресі «базарында» қатігез қарар және мұсылман басшыларының кұттықтауы мен іріткіге ауыз біріктіру арқылы сатылуда!», «Ливанская кровь стала обменным товаром между Америкой и Францией при попустительстве и предательстве правителей стран»;

141) Листовка «Бізге Ирак вилаятынан Хизбут Тахрирден төмендегі мәліметтер келді»;

142) Листовка «Сауалдарға жауаптар»;

143) Листовка «Әділет тек Исламда ғана бар»;

144) Листовка «О, армии мусульман! Неужели среди вас не найдется праведного человека, ревностного к Исламу и мусульманам, а также к их чести и неприкосновенности?»;

145) Листовка «Ливан горит, а правители от этого в восторге!!!», «Ливан жануда.. Ал басшылар одан ләззат алып тамашалап тұр!!!»;

146) Электронный текстовый документ «Дни без Халифата слишком затянулись»;

147) Электронный текстовый документ «Только посредством Халифата вы одержите победу!».

148) Аудиозапись «Закон джихада»;

149) Аудиозапись «Клятва муджахида».

150) Брошюра «Разрешение на уничтожение сотрудников всех служб защищающих тагута», Шейх Абу Джандал Аль Азади;

151) Брошюра Болезненный зов всем мусульманам, и предводителям исламского мира», Жалал Алим;

152) Брошюра «Присоединяйтесь к каравану», Абдулла Аззам;

153) Брошюра «Аль-Альманийа (светский образ жизни) и ее отвратительные последствия», Мухаммад Шакир аш-Шариф;

154) Брошюра «Мы заблудшие», Шейх Хусейн ибн Махмуд.

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Актобе Актюбинской области от 28.06.2012 г.

155) видеофайл «Зов к Умме»;

156) видеофайл «Шииты рафидиты (секта)»;

157) видеофайл «Niger 2»;

158) видеофайл «Аль Аджми»;

159) видеофайл «Заблуджий»;

160) видеофайл «Prestuplenie shiitov na protyazheni vekov Mi TV»;

161) видеофайл «Дуа мусульманам мира»;

162) видеофайл «Hunafacon-Said abu Saad otveti dlya hunafacom 247»;

163) книга «Комментарий к трем основам».

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области от 17.09.2012 г.

164) аудиофайл ««12 тысяч моджахедов»;

165) аудиофайл «Молитва». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Актобе Актюбинской области от 18.09.2012 г. 

166) распечатка «39 способов помощи Джихаду и участия в нем», подготовил Мухаммад ибн Ахмад Салим 1424г., на 35 стр.;

167) распечатка «Разъяснение того, что произошло в Америке», автор Шейх Хамуд Ибн Укла аш-Шаайби, на 8 стр.;

168) распечатка «Знамения Ар-Рахмана в Афганистане» автор Абдуллах Азам в количестве 18 стр.;

169) распечатка начинающимся со слов «Я завидую гуриям, что взывают к тебе…» и заканчиваются словами «Написал Расул бин Мухаммад Дагестани 7 Шаууаля 1430 г.»;

170) распечатка под названием «Радостная весть рабам о достоинствах джихада!» на 36 листах;

171) аудиофайл «Medrese-1»;

172) аудиофайл «Medrese-2»;

173) аудиофайл «Дагестан джамаат «Шариат»;

174) видеофайл «Почему мы ненавидим их. Аль-Макдиси»;

175) аудиофайл «Oproverzhenie_01»;

176) видеофайл «Нет Божества кроме АЛЛАХА.rtf». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Сарыаркинского районного суда г. Астаны от 02.10.2012г.

177) видеофильм «невинность мусульман». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Павлодар Павлодарской области от 19.11.2012 г. 

178) аудиокассета «На пути к бесконечности». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Алмалинского районного суда №2 г.Алматы 22.11.2012г. 

179) книга «Исцеление сломанной ветви Авраама». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Атырау Атырауской области от 14.12.2012г. 

180) видеофайл «www.imamtv.com_dr3»;

181) видеофайл «Iiiii www.IMAMTV.com 2006dagestan 166»;

182) видеофайл «Всеобщее благо»;

183) аудиофайл «Абу Дуджана, Муааз Абду-с-Салам и Усама rar»;

184) аудиофайл «Где джихад 12 – Шейх Абдуль МУХСИН АББАД.flv»;

185) аудиофайл «гилаев rar»

186) аудиофайл «I islam akidasi»;

187) аудиофайл «2 akidaga shakiru»;

188) аудиофайл «3iman negizderi»;

189) аудиофайл «9Allahka degen mahabat»;

190) аудиофайл «Borba istini s lojyu i pozicij veruyushih.rar»;

191) аудиофайл «Разговор муджахидов с родственниками»;

192) аудиофайл «Переговоры муджахидов с кафирами и муртадами»;

193) аудиофайл «Муджахиды Аллаху-Акбар»;

194) текстовый файл «Abulla Azzam vest o dostoinstvah»;

195) текстовый файл «Abu Musgab as-Sury-Boevaya programma»;

196) текстовый файл «Anvar al Awiaki 44 spospba»;

197) текстовый файл «Makdisi klianus Allahom ti v opasnosti»;

198) текстовый файл «Raskritie somnitel nyh dovodov»;

199) текстовый файл «Razreshenie na unichtojenie 1»;

200) текстовый файл «Razreshenie na unichtojenie 2»;

201) текстовый файл «Razreshenie na unichtojenie 3»;

202) текстовый файл «Фундаментальные понятия Аль-Джихада»;

203) текстовый файл «Терроризм является частью ислама, кто отрицает, тот впал в неверие»;

204) текстовый файл «Почему джихад?»;

205) текстовый файл «Разрешение на уничтожение сотрудников всех служб защищающих тагута»;

206) текстовый файл «С именем Аллаха Милостивого и Милосердного БОЕВАЯ ПРОГРАММА»;

207) текстовый файл «Присоединяйтесь к каравану»;

208) текстовый файл «Шейз Абдуллах Азам Защита Мусульманских земель»;

209) текстовый файл «Аль каида. Шейх Абу Яхья аль-Либий: Либо джихад, либо позор. Выбирай!»;

210) текстовый файл «Allah gotovit ummu dlya pobedi, Аллах готовит Умму для победы»;

211) распечатка из книги «Религия Ибрахима, призыв Пророков и Посланников, Абу Муххаммад Макдиси». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Талдыкорган Алматинской области от 07.02.2013 г. 

212) брошюра «NetDelaRavnogoDzhihadu» (Нет дела равного джихаду);

213) книга «Религия Ибрахима»;

214) брошюра «Книга муджахеда»;

215) брошюра «Фетва о Джихаде в Чечне шейх Хамуд бин ‘Уклаи аш-Шу’абий»;

216) брошюра «Dzhihad_dazhe_kamnyami» (Джихад даже камнями);

217) брошюра «44 sposoba podderzhat dzhihad» (44 способа поддержать джихад);

218) брошюра «Размышление «дурное понимание хадиса Сааба ибн Джассамы»;

219) брошюра Несколько строк из фикха шейх-уль-Ислама ибн Таймийи (Да одарит его Аллах своей широчайшей милостью), выписка из книги «Мавсу ату фикхы ибн Таймийя» (Энциклопедия фикха ибн Таймийи, том первый, раздел джихада, составитель: доктор Муххамад Ар-Раввас Аль-Кальаджи);

220) брошюра «Шейх Абу Мухаммад Аль-Макдиси: «Я испытываю гордость за Имарат Кавказ и хочу выразить свою поддержку кавказским муджахидам», «Разрешение выплачивать закят муджахидам Чечни и другим»;

221) брошюра «Разрешение выплачивать закят муджахидам Чечни и другим» из книги «Фатауа уаляма аль-Баляд аль-Харам»;

222) брошюра «О помощи муджахидам» автор Юсуф Губденский (источник интернет-сайт www.SeyfuLlah.Tauhid.biz).

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Аягозского районного суда Восточно-Казахстанской области от 11.02.2013 г. 

223) аудиофайл «Приближение к многобожию и отдаление от единобожия».

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Карасайского районного суда Алматинской области от 21.02.2013г. 

224) книга «Саяси әрекеттер»;

225) книга «Басқару жүйесі» ражаб 1422х, октябрь, 2011 год;

226) книга «Хизбут Тахрирдің Өзгертудегі Бағдарламасы»;

227) книга «Исламдаы әлеуметтік жүйе»;

228) книга «Пікір»;

229) книга «Тапқырлық»;

230) книга «Ант»;

231) книга «Әрбір адам»;

232) книга «Тақұалар бақтары»;

233) книга «Басылып алынған мұсылмандар елдерінің саяси мәселелері»;

234) брошюра «Жол»;

235) брошюра «Саяси көзқарастар». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Риддер Восточно-Казахстанской области от 07.03.2013 г. 

236) печатное издание «Книга джихада». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Жезказган Карагандинской области от 13.03.2013 г. 

237) книга «Исламская акида». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Актобе Актюбинской области от 12.03.2013г.

238) файл «_WWW_IMAMTV_com poyas»;

239) файл «dag_mujah_address»;

240) файл «Liii_www IMAMTV_com_dp145»;

241) файл «KAVKAZCENTER106.wmv»;

242) файл «Джихад для спасения религии Аллаха»;

243) файл «Carlos_ Marighella_»;

244) файл «Miletti_ ibrahim.doc»;

245) файл «001»;

246) файл «10»;

247) файл «Awladi_priziv_ k_djihadu»;

248) файл «sposobdjihada»;

249) текстовое обращение под названием «Обращение казахского жамагата Ансару-д-дин»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Аягозского районного суда Восточно-Казахстанской области от 18.03.2013 г. 

250) публикация «Мнение ученых о разрушении буддийских статуй в Афганистане». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда города Актобе Актюбинской области от 20.03.2013г. 

251) аудиофайл «DAGOGNI»;

252) аудиофайл «said maxdi 40»;

253) аудиофайл «Obrashenie»;

254) аудиофайл «Obrashenie– Ramadan»;

255) аудиофайл «seyfullah1»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда города Актобе Актюбинской области от 20.03.2013г. 

256) электронный текстовый документ «Боевая программа. Автор – Абу Мусаб Ас-Сури»,

257) Три основы сулайман аррухайли Аудиофайл «19»;

258) «Три основы сулайман аррухайли аудиофайл «salasatu_al_usul_02»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда города Актобе Актюбинской области от 20.03.2013г. 

259) электронный текстовый документ «краткие беседы о религии», размещенный в папке «Dilmurad abu Muhammad» папка «novue lekcii»;

260) документ формата pdf «Әһлі-сүннә ақидасы. Шейх ибн Баз.pdf»;

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда №2 г.Уральска Западно-Казахстанской области от 26.03.2013 г. 

261) видеофайл «TakfirIharijiti. Vremenasalafov..mp3»;

262) видеофайл «TakfirIharijitiс5.(revoluciya).mp3»;

263) видеофайл «Ahmad_farid_djihad.3gp»;

264) видеофайл «В Джихаде есть очень трудная сторона.doc»;

265)видеофайл «Шейх Абдуль Азиз ибн Баз – необходимость правильного вероубеждения.docx»;

266) видеофайл «knigaedinobojiya.rar»;

267) видеофайл «50_voprosov_i_otvetov_po_ideologii_imama_tamimi.zip»;

268) видеофайл «(ширк) понезнанию»;

269) видеофайл «Вопросы Багдадцев.doc». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Актобе Актюбинской области от 06.05.2013г. 

270) файл «Posvyashaetsa»;

271) файл «Дагистан»;

272) файл «Potrebnost_v_Dzhihade»;

273) файл «Reshenie_v_Sable»;

274) файл «Ответы Амира Сейфуллах на вопросы мусульман»;

275) файл «Шейх Мухаммад Хуссейн Якут «О нашем отношении к иудеям»;

276) файл «Анвар Аль-Авляки «Вопрос о методе восстановления»;

277) файл «Фетва в отношении захвата имущества неверных»;

278) файл «Otvet_sustiku»;

279) файл «Abdulla_Azzam_vest_o_dostoinstvah»;

280) файл «Они хотят отвратить мусульман от Джихада»;

281) файл «Modzhahedki»;

282) файл «Подготовительный курс для будущего муджахида»;

283) файл «kak sdelat_mobilniy_detonator»;

284) файл «Шейх Хасан Абу Аль Ашбаль «Необходимость джихада»;

285) файл «Послание мусульманам Казахстана»;

286) файл «Основы джихада»;

287) файл «Makdisi_balans_mezhdu_poraheniem»;

288) распечатка «…Евреев и масонов способны выполнять операции по единому, предварительно выработанному плану…»;

289) распечатка «Религия Ибрахима, призывы Пророков и Посланников и методы с помощью которых тираны искажают суть Призыва» автора Абу Мухаммад Асым аль-Макдиси»;

290) распечатка «Террор является частью Ислама, а кто отрицает это, тот впал в неверие»;

291) распечатка «Тафсир Суры Аль-Азхаб, шейхуль-Ислама ибн Теймии»;

292) распечатка «Закаты и рассветы религии Аллаха (Историческое размышление) Часть 1», автор Саид Абу Саад; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда №2 г.Уральска Западно-Казахстанской области от 06.05.2013 г. 

293) текстовый файл «Послание лживому мурджиитскому псу»;

294) текстовый файл «Острый меч по шеям…»;

295) текстовый файл «Milleti Ibrahim»;

296) текстовый файл «AVSEQ01.DAT»;

297) текстовый файл «PotrebnostVDzhihade.doc.»;

298) текстовый файл «Клянусь Аллахом, ты в опасности...doc»;

299) текстовый файл «Кандагар(1).mp3»;

300) текстовый файл «Халифат – Мы Одна Умма.mp4»;

301) текстовый файл «Hauaridzhi.doc»;

302) текстовый файл «Сайфуллах Таухидmp3»;

303) текстовый файл «2shahadi.doc»;

304) текстовый файл «007_Сайд как_я_вышел_на джиhad.mp3»;

305) текстовый файл «Makdisi_Eto_nasha_ideologiya.doc»;

306) текстовый файл «nepokorimy_kavkaz.doc»;

307) текстовый файл «позор церквей.DOC»;

308) текстовый файл «krisolyudi1.doc»;

309) текстовый файл «Орей Волот.doc»;

310) текстовый файл «Решение в сабле»;

311) текстовый файл «Ответ Сейфул Ислама»;

312) текстовый файл «Polojenie_prazdnikov»;

313) текстовый файл «Prazdniki_kafirov»;

314) текстовый файл «Доводы в пользу решения относительно сотрудничества с неверными»;

315) текстовый файл «O_Takfire»;

316) текстовый файл «Makdisi_pro_imarat»;

317) текстовый файл «Безопасность»;

318) текстовый файл «Безопасность и защита информации при работе в сети Интернет»;

319) текстовый файл «Подготовительный курс для будущего муджахида»;

320) текстовый файл «Сражайся на пути Аллаха»;

321) текстовый файл «Если бы они желали выступить в поход»;

322) текстовый файл «Шейх Абу Мухаммад Аль-Макъдиси: «Никая и Тамкин»;

323) текстовый файл «Позиция шейха Ибн База»;

324) текстовый файл «Шейх Аль»;

325) текстовый файл «Послание мусульманам Казахстана»;

326) текстовый файл «Причины неудач некоторых движений»;

327) текстовый файл «Вопрос шейху Абу-ль-Мунзиру аш-Шинкити»;

328) текстовый файл «Обращение к мусульманам, проживающим на территории России и стран СНГ»;

329) текстовый файл «ХОРОШИЕ ПЛОДЫ ИЗ МУДРОСТЕЙ И ПОЛОЖЕНИЙ ДЖИХАДА»;

330) текстовый файл «ИСТИННЫЙ МУСУЛЬМАНИН»;

331) текстовый файл «Письмо-из-тюрьмы.docx»;

332) текстовый файл «Позиция шейха Ибн База. docx»;

333) текстовый файл «Aqida-rus»;

334) текстовый файл «Победоносная группа»;

335) текстовый файл «Чистая правда»;

336) текстовый файл «Тагут»;

337) текстовый файл «Халифат и капитал»;

338) текстовый файл «Причины неудач некоторых движений джихада»;

339) видеофайл «11»;

340) видеофайл «12»;

341) видеофайл «13»;

342) видеофайл «14»;

343) видеофайл «16»;

344) видеофайл «21»;

345) видеофайл «24»;

346) видеофайл «25»;

347) видеофайл «26»;

348) видеофайл «27»;

349) видеофайл «30»;

350) видеофайл «actions 2006»;

351) видеофайл «amir_sayffullah»;

352) видеофайл «ddulhard_avi_602»;

353) видеофайл «Amir_Sayffullah_o_Djihade_chast_101»;

354) видеофайл «Cechen Mujiahideen Training2007»;

355) видеофайл «dagistan»;

356) видеофайл «Dokka_Safyan_Said»;

357) видеофайл «epizod2»;

358) видеофайл «Great Jihad Nasheed»;

359) видеофайл «gru_elimina tion»;

360) видеофайл «Liiii_www_IMAMTV_com_mamluk713»;

361) видеофайл «inter1.05.02»;

362) видеофайл «inter3.05.02»;

363) видеофайл «J_S_O_L»;

364) видеофайл «Саид Абу Саад»№

365) видеофайл «Сайд Бурятский битва при»;

366) видеофайл «Сайд Бурятский Мекка»;

367) видеофайл «Video_Elegiya_posvyashennaya_Saidu»;

368) видеофайл «Братья ли нам Яхуды»;

369) видеофайл «Шейх Фаузан – Хукм джихада в Афганистане и Чечне»;

370) видеофайл «Шейх Хасан Абу Ашбаль о муджахидах Тадибана»;

371) видеофайл «SAdek»;

372) видеофайл «interview2.wmv»;

373) видеофайл «Обращение + муджахедов + из + Казахстана – ИИД - WMV.wmv»;

374) видеофайл «actions_2006_2»;

375) видеофайл «ddulharb_avi_602»;

376) видеофайл «helicopter»;

377) видеофайл «Kavkazcenter-706»;

378) видеофайл «sham_inter_chan4»;

379) видеофайл «P’P?P№_P?P?P¶P°P№P®CЂC,2012.wmv»;

380) видеофайл «Чеченские муджахиды подбили вертолет»;

381) аудиофайл «Hunafacom KnigaAI-Djihad437»;

382) аудиофайл «Hunafacom-Said_abu_Saad_otveti_mudjahidam_dlya_h…»;

383) аудиофайл «Hunafacom-Said otveti_mudjahidamLQ340»;

384) аудиофайл «жихад»;

385) аудиофайл «о жихаде»;

386) аудиофайл «обращение»;

387) аудиофайл «ухуд»;

388) аудиофайл «Хадисы о жихаде»;

389) аудиофайл «_001_sipr»;

390) статьи «Allah gotovit ummu dlja pobedi»;

391) статьи «Аллах готовит умму для победы»;

392) статьи «Книга ведет, а Меч помогает»;

393) книга «Раскрытие сомнительных доводов спорящих в пользу войск щирка и сторонников выдуманных законов». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Темиртау Карагандинской области от 23.05.2013 г. 

394) электронный носитель с содержанием обращения командира Чечни и Северного Кавказа Доку Умарова;

395) электронный носитель с содержанием обращения Амира Сейфулла «Саид Бурятский».

396) военная литература «Бразильская герилья»;

397) электронный носитель Абу-Мусъаба ас-Сури боевая программа;

398) электронный носитель «Джихад против вероотступников»;

399) военная литература «Методы поиска и вербовки информаторов». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Талдыкорган Алматинской области от 24.06.2013 г. 

400) брошюра «Исламская акида (вероубеждение, убеждение, воззрение)». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Жарминского районного суда Восточно-Казахстанской области от 03.07.2013 г. 

401) аудио- и видеозапись «Abdullah azzam»;

402) «Al Barrak Dsihad 1»;

403) «Al Barrak Dsihad 2»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда №2 г.Уральска Западно-Казахстанской области от 10.07.2013 г. 

404) текстовый файл «Обращение муджахидов Казахстана к назарбаевскому режиму!»;

405) текстовый файл «Hunafacom – Said _ abu _ Saad _ otveti _ dlya _ hunafacom 24.mp3»;

406) текстовый файл «Ostriy_mech_po_sheyam_munafikov.doc»;

407) текстовый файл «Демократия – это религия»;

408) текстовый файл «Sadek.3gr/The K…»;

409) текстовый файл «Муса-абу-Юсуф-аш-Шишани»

410) текстовый файл «oruzhie_chas_1»;

411) текстовый файл «oruzhie_chast_2»;

412) текстовый файл «oruzhie_chast_2_2»;

413) текстовый файл «oruzhie_makarova»;

414) листы формата А-4 на русском языке с текстом, начинающимся со слов «Фетва в отношении захвата имущества неверных…» и заканчиваются словами «… да простит нас всех! Шейх Ануар аль-Ауляки». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Турксибского районного суда г.Алматы от 15.07.2013 г.

415) аудио-файл с аудио-лекциями «Said. Takfir I harijiti»;

416) аудио-файл с аудио-лекциями «Said. Talbis iblis 3». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Павлодар Павлодарской области от 15.07.2013 г.

417) книга «Удар русских богов», автор В.Истархов;

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Костанай Костанайской области от 22.07.2013 г. 

418) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», январь 2002, №1;

419) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», ноябрь 2005, №6/24;

420) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», ноябрь 2004, №6/18;

421) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», январь 2004, №1/13;

422) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», март 2005, №2/20;

423) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», январь 2005, №1/19;

424) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», июль 2004, №4/16;

425) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», март 2004, №2/14;

426) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», май 2003, №3;

427) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», сентябрь 2003, №5/11;

428) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», июль 2002, №4;

429) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», март 2002, №2;

430) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», сентябрь 2002, №5;

431) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», ноябрь 2002, №6;

432) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», сентябрь 2004, №5/17;

433) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», январь 2003, №7;

434) Международный информационно-публицистический журнал «Звезда селенной», июль 2003, №4/10. 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области от 25.07.2013 г. 

435) печатное издание «Книга правления»;

436) печатное издание «Исламское правление»;

437) брошюра «Дружба и непричастность в исламе»;

438) публикация «Обращение казахстанского дмагаата «Ансару-д-дин»,

439) публикация «Фатва о джихаде против казахстанской полиции»;

440) публикация «Разрешение на уничтожение сотрудников всех служб защищающих тагут»;

441) публикация «О пользе и вреде джихада»;

442) публикация «Абу Али Аль-Мисри: Мурджииты и их основы». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Зыряновского районного суда Восточно-Казахстанской области от 14.08.2013 г. 

443) «Книга муджахида» (под авторством Абдуллах Шамиль Абу Идриса);

444) публикация «Джихад в древности»;

445) публикация «Шахиды»;

446) публикация «Кровь шахидов - знамение Аллаха». 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Атырау Атырауской области от 17.10.2013г. 

447) «Kachestva_mojaheda»;

448) «ibn Taymia-o Djihade»;

449) «Makdisi o fitne»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Атырау Атырауской области от 21.10.2013г. 

450) «Способ поддержать Джихад»;

451) «Djihad_dazhe_kamnyami»;

452) «O_Djihade_i_podgotovke»;

453) «Китабуль Джихад»;

454) «Хунафа-Отложившим»;

455) «Ansar Uddin»;

456) «Послание к мусульманам Казахстана»;

457) «Откладывающим джихад»;

458) «O_somnevayushiysya»;

459) «Barakat_shahidov»;

460) «Джихад сегодня»;

461) «You Tube-Наставление сестер_Исламское движение Узбекистана. Fiv-MPC-HC 1.3.1976.0 в интервале 05.39-05.56»;

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Бостандыкского районного суда г.Алматы от 31.01.2014г. 

462) «Философия вождизма. Хрестоматия»;

463) «Образ врага. Расология и политическая антропология»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда №2 Казыбекьийского суда города Караганды от 04.02.2014г. 

464) «Муджахиды – Видео@mail.ru»;

465) «Разговор муджахидов Вилаят Дагестан с мунафиками Видео@mail.ru»;

466) «Абу Мухаммад аль-Макдиси Почему мы ненавидим их.»;

467) «Для новобранцев (некоторые аспекты безопасности на джихаде)»;

468) «История Джихада»;

469) «Послание к ищущим знания»;

470) «Фетва в отношении захвата имущества»;

471) «Книга Джихада»;

472) «Можно ли выходить на Джихад»;

473) «Армии посланные Посланником»;

474) «Мухаммад Хасан ад-Даду»;

475) листовки с текстом начинающийся со слов «ИншаАллаһ, все курицы вернутся на свои насесты» и заканчивающийся словами «1.ГIанима и Фай»;

476) листовки с текстом «Фетва в отношении захвата имущества неверных в дар Уль-Харб» и заканчивающееся словами «И пусть дарует Аллах нам высокий статус муджахедов и да простит нас всех»;

477) листовки с текстом начинающийся со слов «ИншаАлаһ, все курицы вернутся на свои насесты» и заканчивающийся словами «И пусть дарует Аллах нам высокий статус муджахедов и да простит нас всех»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению города Кызылорда от 11.02.2014г. 

478) «/04-HARIJITI/»;

479) «/Krisolyudi/»;

480) «/Шииты. Кто же они?/»;

481) «/Талмуд 2/»;

482) «/Обнаженным мечом по ругающему пророка/»;

483) «/Абдуллах Аззам. Лекция 03/»;

484) «(Положение джихада)»;

485) «/евреи/»;

486) «/Обращение к коммерсантам/»;

487) «Фикх аль ибадат»,

488) «02 Tohara»;

489) «/Хизбут тахрир/»;

490) «Мухтасар «Ас сарим аль маслюль аля шатым аррасуль» (шейх-уль-ислям ахмад ибн таймия)»;

491) «/abu_hanif_a_kakay_a_zhe_cel_ot…/»;

492) «/Абу Ханиф – Подумайте чего вы хотите/»;

493) «Тафсир ат-тауба 01»;

494) «Предупреждение тем, кто распространяет нечестие»;

495) «Джихад там где легче…»;

496) «/Джихад – это и есть знания!/»;

497) /«Письмо из Сирии»/;

498) «/Джихад и Тауаккуль/»;

499) /«Кафиры не преуспеют»/;

500) /«Обращение к коммерсантам»/;

501) /«Обращение амира Скйфуллы»/;

502) /«лекция»/;

503) /«Три основы, урок 01 (салясату усуль)/;

504) /«Фикх аль ибадат, «02 Tohara»/;

505) /«Положение джихада»/;

506) /«Положение о джихаде»/;

507) /«Лекция 3»/;

508) «/О джихаде 1 часть/»;

509) «Чечня»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Сарыаркинского районного суда г.Астаны от 20.02.2014г. 

510) Видеоролик «Муджахеды из Казахстана в шаме»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Сарыаркинского районного суда г.Астаны от 25.02.2014г. 

511) «Толкование к книге Три основы с пояснениями и комментариями»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Толебийского районного суда Южно-Казахстанской области от 06.03.2014г. 

512) «Орей Волот Крысолюди»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Енбекшиказахского районного суда №2 Алматинской области от 27.03.2014г. 

513)«Почему ты не молишься?», без издательства на 11 листах (литература);

514) «Проповеди Надир Абу Халид – терпение» (аудио-видео запись);

515) «Проповеди Надир Абу Халид – напоминание» (аудио и видео запись);

516) «Проповеди Надир Абу Халид – любовь» (аудио и видео запись); 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Усть-Каменогорского городского суда Восточно-Казахстанской области от 01.04.2014г. 

517) «Хариджиты и их современные идеологии»;

518) «Важность выбора друзей в Исламе» 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Талгарского районного суда Алматинской области от 21.04.2014г. 

519) Брошюры с надписью «Ант»;

520) Брошюры «Халқа мәселесіне әдістемелік нұскау»;

521) Брошюры «Аллаhым барлық істеріміздің»;

522) Распечатка текста на 32 листах с текстом со словами «Басқару жүйесі Кіріспе»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Алакольского районного суда Алматинской области от 28.04.2014г. 

523) «проповеди Саида Бурятского, распространяющие агитациюо примиеннии физического насилия в отношении представителей правоохранительных органов»;

524) «проповеди Ануара Аулякий, распространяющие агитациюо примиеннии физического насилия в отношении представителей правоохранительных органов»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Кызылорда Кызылординской области от 12.05.2014г.

525) «/Журнал «Вдохновляй» сделай бомбу в Маминой кухне/»;

526) «/Шейх Абу Басыр Ат-Тартуси Единение между суннитами и шиитами/»;

527) «шейх Абу Басыр Ат-Тартуси о куфре Саудии/»;

528) «Хабашиты»;

529) «/после боя. 2010 год. Амир Сайфуллах Губденский мы еще покажем кафирам, на что способны рабы Аллаха на Кавказе/»

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Алакольского районного суда Алматинской области от 20.05.2014г. 

530) «Аль-Въай»;

531) «Мемлекет жуйесіне араласу»;

532) «Мемлекет жуйесіне»;

533) «Кагамга кіру»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Енбекшиказахского районного суда Алматинской области от 20.05.2014г.

534) «Геополитические мифы»;

535) «Взгляд мусульман на внешнюю и внутреннюю политики России»;

536) «Проблема арабской весны»;

537) «Стремление Америки уничтожить ислам»;

538) «Падение Америки и подъем остального мира»;

539) «Исламский халифат»;

540) «Халифат»;

541) «Исламская вера»;

542) «Хартия уммы»;

543) «Политика и международная политика»;

544) «Решение шариата относительно участие мусульман живущих в западном мире»;

545) «Экономическая система в исламе»;

546) «Гос аппарата халифата»;

547) «Исламское государство»;

548) «Основы исламской нафсии»;

549) «Система правления в исламе»;

550) «Политические проблемы оккупация мусульманских стран»;

551) «Проект конституции исламского государства халифата»;

552) «Социальная система ислам» 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Темиртауского городского суда Карагандинской области от 30.05.2014г.

553) брошюра «Бразильская герилья краткий учебник городского партизана»;

554) листы (листовки) под названием «Абдуль-Къадир Ибн Абдуль-Азиз фундаментальные понятия Аль-Джжихада»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Актобе Актюбинской области от 30.05.2014г. 

555) Брошюра «Разъяснение пунктов аннулирующих ислам», автор Сулейман Наср бин АбдуЛлах аль-Ульван;

556) Брошюра «Незнание в Исламском праве (является ли незнание оправданием в области основ религии?)», автор Мидхад абу Юсуф;

557) «Острый меч по шеям мунафиков, друзей христиан и иудеев!»;

558) «Мусульманка и джихад»;

559) «Положения о джихаде»;

560) «osnovy_dvizhenia_porazhensev»;

561) «ахкламы джихада» 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Атырауского городского суда Атырауской области от 03.06.2014г. 

562) «Вставай сынок»!!! Flv;

563) «Дуа маленьких мусыльманок»! Flv;

564) «Да аа Егиаетского мальцичка за Палестину и Муджахидов. Flv»;

565) «Отчаянные положение в «Секторе Газа». Flv»;

566) «Палестинские дети рассказывают о своей жизни.mp4»;

567) «Шейхъ Мухаммад Хасайни Йа къуб – О нашем отношении к яхудам. Flv»;

568) «Шейхъ Уссамаһ бин Ладин – Обращение к Палестинскому народу. Flv»;

569) «Аһdaan Yaa Robbeeea Lan Nansaa»;

570) «AL-Fajru al-Baasimu Qoodim» - «Yahya Hawwaa.mp4»;

571) «Kafaa Yaa Nafsu maa Kaana» (winh Russian subtitles).avi»;

572) «Lan Turdheeva Allaah» - «Shabaadual-Umaan (Omaan).mp4»;

573) «Maazaala Sahmu al-Ams» (with Russian subtitles).avi»;

574) «Nabaraotu Sha`aree.flv»;

575) «Salaamee `alaa Tooliban» - «Mujaahiden al-Afgoonistaan.flv»;

576) «Sobron Sobron Yaa Baghdaad» - «Avtrican muslim-brothers.mp4»;

577) « Sobron Yaa Nafsee (with Russian subtitles).flv»;

578) «Waqoftoo Unajee» - «Abu`Ali (min Liqoo subtitles).flv»;

579) «Wean Ayaamnaa Ween (with Russian subtitles).flv»;

580) «Yaa `Aabid al-Haromayyeen» - «Mujaahiden al-Alghoon.flv»;

581) «Yaa `Aabid al-Haromayen» - (Russian subtitles).flv»;

582) «Yaa `Ikhwatee Madadha Naqool (Russian subtitles).flv»;

583) «Yaa Qudsu – Hamood al-Subhi.mo4»;

584) «`Surotu al - `Imroon (189-195) – Muhammad al-Luhayadan.avi»;

585) «Арест Шейхъа Хъолида ар-Роошида.flv»;

586) «Напоминание.mpg»;

587) «Шейхъ Соли хат-Толиб – «Достойнство и положение мечети аль-Акъса».flv»;

588) «Шейхъ Хъолид ар-Роошида – встреча с Господом.flv»;

589) «Шейхъ Хъолид пр-Роошида – О слушающих музыку.flv»;

590) «Шейхъ Хъолид ар-Роошида – О умма Мухаммада.flv»;

591) «Шейхъ Хъолид ар-Роошида – О цунами в Индонезии.wmv»;

592) «Шейхъ Хъолид ар-Роошида – О сын адама! Могила каждый день призывает тебя.wmv»;

593) «Шейхъ Хъолид ар-Роошида – Представь себе, О раб Аллаха….mpg»;

594) «Шейхъ Хъолид пр-Роошид» - Что я скажу Аллаху.flv»;

595) «Исламская Армия Кавказа.avi»;

596) «Истина – не фантахия.wmv»;

597) «Напоминание смерти.avi»;

598) «Обыкновенный ваххабизм.avi»;

599) «Смерть и барзаховская жизнь.avi»;

600) «Ширк и его разновижность.avi»;

601) «08.Bakatka Juball»;

602) «13. Maabaaalu Eeduka»;

603) «Fee kuli yawmin»;

604) «Qowaafil ash-Shuhadaa II – Ikhwaanuaa Kaanoo»;

605) «Qowaafil ash-Shuhadaa II – Udharun aba al-Abbaasi»;

606) «Qowaafil ash-Shuhadaa II – Uvaaddi ukum bidam aati al-Uyooni»;

607) «Qowaafil ash-Shuhadaa II – Yaa ikhwatee Maadha Naglol»;

608) «01.al_gudsu Tunaadeenaa»;

609) «03. Wagofag»;

610) «An-Narsu Qoodim»;

611) «Badr al-Riyadh-Zuffu Shaheed»;

612) «Daii_Daii»;

613) «Huwa al-HagguYanshudu Ajnaadahu (other version)»;

614) «Imlaee ad – Dunyaa daweyaa»;

615) «Khudhoonee lil Jihadi wa Anqibhoonee 2»;

616) «Khudhoonee lil Jihadi wa Anqibhoonee»;

617) «Kunnaa Jibaalan fee al-Jibaali wa Rubbarma»;

618) «Namdhee Junoodaa»;

619) «Qod Azamnaa»;

620) «Tabalgh bil Qoleeli min al-Qoleeli»;

621) «Taqoddam Taqoddav Fadarbuka Madjd»;

622) «thkeroohm»;

623) «01.al-Muqoddamah»;

624) «02.Baariqu an-Nasr»;

625) «03.Ayyuhaa as-Saailu»;

626) «04.Sumoodan»;

627) «05.Hay Aqtuloonee»;

628) «06.Thufoolatunaa»;

629) «07.Haara al-Hasoyaa»;

630) «08.Usoodu al-Harb»;

631) «09.lkhwatee Laa tas amoo»;

632) «10.Saufa Amdhee»;

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Кокшетауского городского суда Акмолинской области от 16.06.2014г. 

633) видеоролик с участием Жанбатырова К. №1 - 22 секунды;

634) видеоролик с участием Жанбатырова К. №2 - 24 секунды;

635) видеоролик с участием Жанбатырова К. №3 - 1 минута 27 секунд;

636) видеоролик с участием Жанбатырова К. № 4 – 1 минута 57 секунд. 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда №2 Уральска Западно-Казахстанской области от 02.07.2014г. 

637) «001 Юша Эванс»

638) «Ангел и человек»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Капшагайского городского суда Алматинской области от 09.07.2014г. 

639) «Абдаллах Шамиль: Мы восстановим Исламское государство …»;

640) «Мученики «Строительные блоки» Нации»;

641) текст «Ряды моджахедов крепнут, силу растут»;

642) текст «Джихад»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда г.Актобе Актюбинской области от 15.07.2014г. 

643) «Futuhusham_polnosya»;

644) «Исламское завоевание Сирии»;

645) «Джихад против кафиров и сражение против правителей вероотступников»;

646) «Саид на Джихаде_2»;

647) «_MEDIAISLAM_ahkamdjihad1»;

648) «Об операциях самопожертвования на пути Аллаха»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению суда №2 Уральска Западно-Казахстанской области от 18.07.2014г. 

649) «Kniga_Edinobozhiya_Glava_1_Hadis_Mu%60aza_ibn_Dzhabbalya_[music_ardor_ru].mp3»;

650) «Мухаммад Арифи Благочестие к родителям (2).3gp»;

651) «Документ Microsoft Word.doc»;

652) «Молитва моджохеда.МР3»;

653) «Timur_Mutsuraev_-_Ey,_SHahid!_[music_ardor_ru].mp3»; 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Енбекшиказахского районного суда №2 Алматинской области от 25.07.2014г. 

654) «Өз халифамыз бен өз мемлекетіміз бар кезде біздер қандай едік» в виде распечатки текста на трех листах формата А4. 

Материалы признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Балхашского городского суда Карагандинской области от 31.07.2014г. 

655) книга под названием «Кощуны Финиста», автор Трехлебов Алексей Васильевич, Пермь 2010г., текст на русском языке на 656 листах. 

Материал признанный экстремистским и запрещен к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Бостандыкского районного суда г.Алматы от 16.09.2014г.

656) книга А.Гитлера под названием «Майн Кампф». 

Материал признанный экстремистским и запрещен к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Бурабайского районного суда от 20.11.2014г. 

657) брошюра «Иисус больше, чем просто пророк».

Материалы, признанные экстремистским и запрещен к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан по решению Сарканского районного суда от 09.12.2014г. 

658) «Нашид на казахском»;

659) «Новый нашид» 

Список интернет-ресурсов, имеющих отрицательное заключение религиоведческой экспертизы Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
1. http://nusra.info  
2. http://abusalima770.blogspot.com  
3. www.youtube.com/watch?v=beZU06EZPEk  
4. http://djihadvideo.blogspot.com»  
5. http://freecaucasus.wordpress.com/  
6. http://salaf.kz  
7. http://xalifat.wordpress.com Запрещено решением Сарыаркинского районного суда г. Астаны от 17.06.2014
8. http://albttaralsuuni.wordpress.com  
9. http://islambaza.wordpress.com Запрещено решением Сарыаркинского районного суда г. Астаны от 17.06.2014
10. http://nuruddinfo.wordpress.com Запрещено решением Сарыаркинского районного суда г. Астаны от 17.06.2014
11. http://abrorinfo.wordpress.com  
12. http://www.youtube.com/watch?v=76R4X0N4-TU  
13. http://www.youtube.com/watch?v=PFm_qlIrAO8  
14. http://gazawat.wordpress.com»  
15. http://www.youtube.com/watch?v=IERJYoAsZVk  
16. http://alwayi.wordpress.com  
17. http://chemodanmudjahida.blogspot.ru  
18. http://islamdin.net Запрещено решением Сарыаркинского районного суда г. Астаны от 17.06.2014
19. http://www.youtube.com/watch?v=IgdcIHV2Awo  
20. http://alaninform.wordpress.com  
21. http://islamskiyemiratkavkaz.blogspot.com Запрещено решением Сарыаркинского районного суда г. Астаны от 17.06.2014
22. http://islamictranscripts.wordpress.com  
23. http://djamaat-soft.ru  
24. http://islamictranscripts.wordpress.com  
25. http://way-onlyislam.blogspot.com  
26. http://www.youtube.com/watch?v=ZeShpaoGaRU  
27. http://barakatnews.blogspot.com  
28. http://taifatul-mansura.jimdo.com  
29. http://www.tayhid.lact.ru  
30. http://www.youtube.com/watch?v=8VUFwTtZo7A  
31. http://my.mail.ru/video/mail/anis_8818/343/501.html#video=/mail/anis_8818/343/501  
32. http://www.elleayat.ru  
33. http://myblog114.blogspot.com  
34. http://onejihad.blogspot.fi  
35. http://vainax.com  
36. https://archive.org/details/abooodaud_gmail_201312?start=209.5  
37. http://islamdinbiz.blogspot.com  
38. http://www.youtube.com/watch?v=8VUFwTtZo7A  
39. http://www.youtube.com/watch?v=buuJwY158Dw  
40. www.sozdatel.org.ru  
41. http://vk.com/public63311336  
42. http://www.youtube.com/watch?v=d5FIeTO7dyg&list=UUIk8mQxUkq6oR6NRaRdSM8Q  
43. http://www.musicvideos.com/watch-1/coP69gmYRNM.html  
44. http://lamanserlo.com  
45. http://www.youtube.com/watch?v=pY_fKw2Sre4  
46. http://www.youtube.com/watch?v=u_pIErZwye4  
47. http://vk.com/public63311336  
48. http://wikibit.net/mp3/Шейх-Саид-Бурятский  
49. http://kavkaznews.overblog.com  
50. http://kcbloginfo.blogspot.com  
51. www.al-wayi.blogspot.com  
52. http://www.youtube.com/watch?v=cgbI8KSAEOw  
53. http://www.youtube.com/watch?v=O-HqVWMu7u8  
54. http://www.youtube.com/watch?v=wZGozr9Lq30  
55. www.youtube.comwatchv=geuy4VLVc7A  
56. http://www.youtube.com/watch?v=FFXOo84UzI4&feature=plcp&context=C37fd9f2UDOEgsToPDskL0kzAnd7bZFJ5VijeV_fdp  
57. http://www.youtube.com/watch?v=k4db8ANWAe0  
58. http://www.youtube.com/watch?v=hY0qu2D4nWU&list=UUIk8mQxUkq6oR6NRaRdSM8Q  
59. www.beladusham.com  
60. http://sotref.com  
61. http://vozrojdenie.info  
62. http://rus-halifat.narod.ru  
63. http:// strateg7.wordpress.com  
64. http://islamulgarib.wordpress.com  
65. http://rabbanium.wordpress.com  
66. http://altauhid.wordpress.com  
67. http://www.youtube.com/watch?v=u50K695qRIs  
68. http://www.youtube.com/watch?v=kw7Y70PAqkw  
69. http://www.youtube.com/watch?v=0URWsfs-j4Y  
70. http://www.youtube.com/watch?v=hfYBcX2FrCc  
71. http://www.youtube.com/watch?v=JGsrtplmnms  
72. http:// fisyria.com Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
73. http://yourallah.ru  
74. http://hizbua.blogspot.com  
75. http://czeczenia-rus.blog.onet.pl Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
76. https://www.youtube.com/watch?v=geYjLQwJhscХалид Абу Усама - Битва при Ухуде и Джихад сегодня  
77. https://www.youtube.com/watch?v=EwtPNy_oWZcПризыв к ученым Уммы и требующим знания от Шейха Абдуллаха аль-Мухайсани  
78. http://www.youtube.com/watch?v=sZ67EHsDRLsОбращенные муджахидов Катаиб аль-Мухаджирин  
79. http://www.youtube.com/watch?v=8VmS55LQzy0Обращение сестер к Шейху халиду Рашиду  
80. http://www.youtube.com/watch?v=8vyJYJ4X5swАмир Сайфуллах - Обращение к коммерсантам  
81. http://www.youtube.com/watch?v=hoZDxCw5bvkОбращение муджахидов сирии к мусульманам  
82. http://www.youtube.com/watch?v=Hn9PpYDhIgoJundulloh-Обращение сестер к мусульманам!!!  
83. http://www.youtube.com/watch?v=7QdBzC-NSBcМуджахиды с земель Шама выступили с обращением Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
84. http://www.youtube.com/watch?v=R3cLMdlZYQcМуджахиды Шама на рибате  
85. http://www.youtube.com/watch?v=o3bNErhRcYwОбращение муджахидов Каспийска перед штурмом  
86. https://www.youtube.com/watch?v=XYfcGpl7ELoНашид - Мы Моджахеды,войско Аллаха!  
87. http://boi.do.am  
88. https://www.youtube.com/watch?v=E9yyoFsEIKk  
89. http://kcbloginfo.blogspot.com  
90. https://www.youtube.com/watch?v=81_2SeziniM  
91. http://twitter.com/MuslimRU  
92. http://www.youtube.com/watch?v=6o7cnFAQp8I  
93. http:// www.youtube.com/watch?v=xXxOi8rfDrA  
94. http://ikavkaz.wordpress.com  
95. http://www.youtube.com/watch?v=DZvlTBOk9gE  
96. http://www.youtube.com/watch?v=6o7cnFAQp8I  
97. http//www.youtube.com/watch?v=f1IuLrceGQ0  
98. http://nasha-vera.ru  
99. http://userdie.wordpress.com  
100. https://www.youtube.com/watch?v=-TeHYijobrs  
101. http://www.youtube.com/watch?v=N-G-r2RdCTc  
102. http://jihadmin.com/ru  
103. nuruddininfo.wordpress.com/?s=как+стать+террористом%3F&submit=Поиск  
104. «http://www.youtube.com/watch?v=UZgpulgZXww»«Выборы В Казахстане,ВсемирныйХалифат» Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
105. «https://www.youtube.com/watch?v=69_A0NxaPSw«ВД. Обращение русских моджахедов к мусульманам» Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
106. «https://www.youtube.com/watch?v=3HvFRPvi3No»«Джамаат Катибату Мухаджирин КБК на карачаевском»(бейнематериалы өзбек тілінде берілген. Сондықтан дінтану сараптамасын жүргізу мүмкін болмады.) Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
107. «https://www.youtube.com/watch?v=cWAgjdrONCA»«Исламская революция Призыв к Халифату в Сирии» Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
108. «http://www.youtube.com/watch?v=VEBIbfAdbws«Муджахиды Шама» Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
109. https://vk.com/voiniallaha(не открывается) Запрещено решением Сар.районного суда г. Астаны от 17.06.2014
110. «http://www.youtube.com/watch?v=wn85jB56gMU«Обращение к детям Сирии» Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
111. https://www.youtube.com/watch?v=VFwzRM6edUo«Обращение моджахедовк владельцам спиртных точек» Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
112. «http://www.youtube.com/watch?v=uhJ7D6QopxU«Призыв к джихаду против России!» Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
113. «http://www.youtube.com/watch?v=_DW1Jmj37RU«призыв к джихаду»(видеоматериал предоставлен на арабском языке.) Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
114. «http://www.youtube.com/watch?v=1YzaFcy9KHE»«Сирийский призыв»(не загружается) Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
115. http://www.youtube.com/watch?v=wZGozr9Lq30Сирия. Джабхат ан- Нусра» Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
116. «http://www.youtube.com/watch?v=n8WwiGnnEPsХалифат и джихад во всем мире! Hilafet. Khalifah.mp4»(видеоматериал предоставлен на арабском языке) Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
117. «http://www.youtube.com/watch?v=YeGQ8mti6hY«Джунд аль-халифат. Обращение» Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
118. http://alisnad.com  
119. http://www.youtube.com/watch?v=fUn2XeXsBLA#t=56Слово о Моджахедах  
120. http://anti-bida.com  
121. http://usudusham.com  
122. https://ru-ru.facebook.com/Halifat2  
123. http://chekhlayzer.blogspot.com  
124. www.shamnews.tv  
125. http://www.muhajir.site50.net  
126. http://sestram.wordpress.com  
127. www. akida.kz  
128. www.youtube.com/watch?v=beZU06EZPEkОбращение Умара аш-Шишани из г. Идлиб  
129. https://www.youtube.com/watch?v=VFwzRM6edUoОбращение моджахедовк владельцам спиртных точек  
130. http://islamdinbiz.blogspot.com  
131. http://darulhijra.ru  
132. http://jihadmin.com Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
133. http://jihadmin.com  
134. «https://www.youtube.com/watch?v=ZB-o4fwmajU»Обращение Амира Сейфуллах к мусульманам»,  
135. «http://www.youtube.com/watch?v=YeGQ8mti6hY»«Джундаль-халифат. Обращение»  
136. «http://www.youtube.com/watch?v=PVcEHXlITbo»«Checheniya Istishhad Hava Baraeva - Обращение Хавы Бараевой»  
137. «http://www.youtube.com/watch?v=qHODOru9_6w»«Максим Шевченко и его наглая ложь!!!»  
138. «http://www.youtube.com/watch?v=uhJ7D6QOpxU»«Призыв к джихаду против России!»  
139. «http://www.youtube.com/watch?v=geuy4VLVc7A»Абу Джихад: Здесь идет война между иманом и куфром»  
140. «https://www.youtube.com/watch?v=NoRmRUGKVS»«АбдуЛлах Аззам Тягостно моему сердцу покидать Джихад»  
141. «https://www.youtube.com/watch?v=69_A0NXaPSw»«ВД. Обращение русских моджахедов к мусульманам»  
142. «http://www.youtube.com/watch?v=iFeLMe3rqkc»«Халид Абу Усама - Муджахид на пути Аллаха это...»  
143. «http://www.youtube.com/watch?v=-kpdMe4LdCc»«Обращение амира Сайфуллах1а к народу Чечни»  
144. «http://www.youtube.com/watch?v=D9sqrDnbPFc»«Послание Амира Уйгурских моджахедов Амиру ИК»  
145. «https://www.youtube.com/watch?v=k60w76rzHJQ«Йемен призыв сестры Фатимы Мухаммад»  
146. «https://www.youtube.com/watch?v=IsRebDdTCfc»«Куфр мусульманских правителей от ИбрахимаабуНаги»  
147. «http://my.mail.ru/video/mail/gorec-volk/#video=/mail/kartpaevaa/_myvideo/713»«Республика Ингушетия обращение моджахедов 21.04.2012 г  
148. «http://www.youtube.com/watch?v=zoRhgTNqjzk»«Ответы на вопросы Амира Имарата Кавказ Докку Абу Усмана»  
149. «http://www.youtube.com/watch?v=DxK2dEdr0BU»«Герои и Лицедеи 2/2»  
150. «http://www.youtube.com/watch?v=9QPYGSNjGWo»«Обращение моджахеда Имама к мусульманам Чечни»  
151. «http://my.mail.ru/video/mail/dina-vipmaster/1458/1540.html#video=/mail/dina-vipmaster/1458/1540»«Обращение Муджахидов Казахстана Призыв к Джихаду»  
152. «http://cyborgwars.ru/video.php?video=52784»«Исламское движение Казахстана-Обращение Моджахеда» Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
153. http://alisnad.com  
154. «http://www.youtube.com/watch?v=D9sqrDnbPFc»Послание Амира Уйгурских моджахедов Амиру ИК»  
155. «http://www.youtube.com/watch?v=-kpdMe4LdCc»Обращение амира Сайфуллах1а к народу Чечни»  
156. «https://www.youtube.com/watch?v=1UWQU6kFywo»«ИГИШ. Бывший футболист делает призыв братьям»  
157. «http://www.youtube.com/watch?v=XYVkk0C4eVY»«Приказ Амира Имарата Кавказ Докку Абу Усмана по вопросу о статусе гражданского населения России»  
158. http://rabbanium.wordpress.com  
159. «http://www.youtube.com/watch?v=CH0tWl-Iwi0»«Одиночный джихад в России»  
160. «http://www.youtube.com/watch?v=85O60jAfV1s» «Призыв Амира ИК мусульманам России выходить на Джихад»  
161. http://btawhid.blogspot.com  
162. http://sestram.wordpress.com  
163. http://abusalima770.blogspot.com Запрещено решением Сар. районного суда г. Астаны от 17.06.2014
164. http://vk.com/id210373356  
165. «https://archive.org/details/odinochniy  
166. http://btawhid.blogspot.com
Дата создания статьи: 26.01.2018 12:43
Парақтағы соңғы өзгерістер: 13.09.2018 09:59
Қаралым саны: 1227

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

 

@2018 Ақмола облысының дін істері басқармасы
Яндекс.Метрика

Пошталық мекенжайы:

Телефон:

Электрондық пошта адресі:

020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Абай көш., 87, 300 каб.

8 (7162) 51 13 50;

religion@akmo.kz

Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша 8 (7162) 51 13 62 телефон нөміріне хабарласуға болады